3 Aralık Engelliler Günü


“3 Aralık Dünya Engelliler Günü”

Hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanımız Dr. Cemile ESER KARA ile “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile söyleşi gerçekleştirdik. Uzmanımız konu hakkında bilgilerini bizlerle paylaşarak sorularımızı cevaplamıştır.

Engellilik, bireyin bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli ölçülerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal hayata uyum sağlayamaması ve günlük gereksinimlerini karşılayamaması olarak ifade edilebilir. Dünya nüfusunun yaklaşık %15'i, Türkiye nüfusunun ise %12'sinin engelli olduğu bilinmektedir.

3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından itibaren ‘Dünya Engelliler Günü’’ olarak kabul edilmiştir. Bu vesileyle engelli bireylerin karşılaştıkları problemlere dair çözümler üretmek ve bunun her yıl gündemde tutulması amaçlanmıştır. 1992 yılından bu yana her yıl 3 Aralık günü için farklı temalar etrafında etkinlikler yapılmakta ve her yıl farklı bir konuya değinilmektedir. 2023 yılı teması da "Engelliler için, engellilerle birlikte hareket ederek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kurtarmak ve başarmak” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda engelli bireyler ile birlikte hareket ederek onların karşılaştıkları sorunların doğrudan dinlenmesi ve buna göre çözümler üretilmesi ve uygulamaya konulması çok kıymetli olacaktır.

Engellilik her ne kadar sadece engelli bireylere indirgenip onların sağlık sorunu olarak görülse de aslında sosyal, kültürel, ekonomik vs. boyutlarıyla tüm bireyleri ilgilendiren çok önemli bir konudur. Engelli vatandaşlarımızın tüm bu yönleriyle hayata karşı tek başına mücadele etmesi düşünülemez. Başta devlet olmak üzere her bireyin ortak katkısına ihtiyaç vardır. Engelli bireylerin toplumda yer alabilmesi hem kendilerinin hem de toplumun göstereceği çaba ile mümkündür. Bu kapsamda hastanelerde engelliliğin önlenmesine yönelik yeni doğan bebeklere tarama testleri yapılmakta olup erken tanı ve tedavi imkanları sunulmaktadır. Yine engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması için başta poliklinik hizmetlerinde öncelik sırası olmak üzere birçok kolaylık sağlanmaktadır. Hastanelerde, engellilik durumunun belirlenmesi ve engelli hastaların sosyal haklardan faydalanabilmeleri için engelli sağlık kurulları oluşturulmuştur. Ayrıca hastaneye gelemeyecek durumda olan ileri düzey engelli hastalara yönelik evde sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Yalvaç Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği olarak biz de fiziksel engelli hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Kliniğimiz, 1 FTR Uzman Hekimi, 5 fizyoterapist, 1 ergoterapist, 3 fizik tedavi teknikeri ve 1 hemşireden oluşmaktadır. Kliniğimize, felç (hemipleji), Parkinson hastalığı, omurilik yaralanması, beyin felci (serebral palsi), kas hastalıkları başta olmak üzere nörolojik hastalıkları olan bireyler ile romatizmal hastalıkları ve ortopedik (ampute, kırık sekeli vs.) problemleri olan hastalar başvurabilmektedir.

3 Aralık Dünya Engelliler gününün toplumsal farkındalığın oluşmasına vesile olmasını temenni ediyor ve tüm engelli bireylerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum.