Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği Uzmanlık Eğitim Programı'na akredite olan ilk Sağlık Bakanlığı Hastanesi olmuştur.

Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK) tarafından Hastanemiz Hematoloji Kliniği “Uzmanlık Eğitim Programı” akredite edilmiştir. Ülkemizde halihazırda hematoloji yan dal Uzmanlık eğitimi veren 52 merkez içerisinde akredite edilmiş sadece 4 merkez mevcut olup bu merkezlerin hepsi Tıp Fakülteleri Hematoloji Bilim Dalı konumundadır. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi bu alanda Uzmanlık Eğitimi Programı'na akredite olan ilk Sağlık Bakanlığı Hastanesi olmuştur.